top of page

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „HAI CU MINE LA BLUMFEST!”

Perioada de desfășurare: 07.06.2022 – 12.06.2022 ora 23:59

 

 

Secțiunea I. Organizatorul Concursului

I.1. Organizatorul Concursului  (denumit în continuare “Concursul”) este NATUR ART SRL, o societate organizată conform legilor din Romania, cu sediul social in România, Str. Iuliu Maniu 28, Ap.7, Cluj-Napoca, înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J12/2554/2007, având cod unic de înregistrare RO21868532, reprezentata legal prin administrator Crăciun Ovidiu Mihai. 

Secțiunea II. Temeiul legal.

II.1.  Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, prin întocmirea de acte adiţionale la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare începând de la data publicării actelor adiţionale care conţin aceste modificări.

 

Secțiunea III. Aria și durata de desfășurare a Concursului

III.1. Concursul va avea loc în perioada 07.06.2022 – 12.06.2022 ora 23:59 inclusiv, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul Regulament.

III.2. Concursul este organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Facebook BLUMFEST CLUJ https://www.facebook.com/blumfestcluj

 

Secțiunea IV. Dreptul de participare

IV.1. Poate participa la Concurs orice persoană fizică cu domiciliul sau cu resedința în România, care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului și care deține un cont de Facebook.

La Concurs nu au dreptul să participe:

La acest concurs nu pot participa:

 • firme, branduri sau organizaţiile cu statut de persoană juridică

 • angajatii Organizatorului și nici rudele de gradul I ale acestora

 • furnizori și persoane contractate și / sau implicate în organizarea festivalului Blumfest.

 

IV.2. Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

IV.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

IV.4. Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Facebook a Concursului: https://www.facebook.com/blumfestcluj

IV.5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui Participant pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/blumfestcluj

 

Secțiunea V. Modalitatea de desfășurare a Concursului

V.1. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii IV de mai sus;

 • Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea III de mai sus;

 • Să se înscrie in Concurs cu contul de Facebook la postarea de mai jos:

 

#concurs #blumfestcluj

CONCURS: HAI CU MINE LA BLUMFEST!

Ce ai zice să te bucuri de experiența completă Blumfest alături de 2 prieteni? 😊

Participă la concurs și poți câștiga unul dintre cele 5 premii, fiecare constând în câte 3 bilete INDIVIDUAL COMPLET (pentru tine și cei 2 prieteni cărora le-ai dat tag). Biletele INDIVIDUAL COMPLET permit accesul la toate spectacolele, concertele și activitățile fără plată pe toată perioada festivalului!

 

Cum te înscrii?

- Asigură-te că ai dat like paginii de Facebook Blumfest Cluj și share pe pagina ta la postarea de concurs.

- Scrie într-un comentariu textul: Hai cu mine la Blumfest!, dând tag la 2 persoane din cercul tău de apropiați.

- Poți lăsa câte comentarii vrei, condiția fiind să dai tag altor persoane.

 

Concursul se încheie în data de 12 iunie la ora 23.59. Urmărește pagina de Facebook Blumfest Cluj pentru a afla câștigătorii.

Concursul se desfășoară în perioada 07.06.2022 – 12.06.2022 ora 23:59.

Câștigătorii vor fi anunțați pe 13.06.2022 ora 16.00.

Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți, cu ajutorul platformei random.org.

*La concurs pot participa doar persoane peste 18 ani, cu domiciliul sau cu resedința în România.

V.2. Vor fi considerate valabil înscrise în Concurs etichetările prietenilor efectuate până la data de 12.06.2022 ora 23.59.

 

Secțiunea VI. Desemnarea câștigătorilor și acordarea premiilor

VI.1. Toți participanții care respectă, cumulativ, condițiile de participare menționate mai sus vor intra automat în etapa de jurizare. Câștigătorii premiilor vor fi desemnați prin tragere la sorți, cu ajutorul platformei random.org.

VI.2. În cadrul Concursului se vor acorda 5 premii, fiecare premiu constând în 3 bilete de access la BLUMFEST – INDIVIDUAL COMPLET. 

VI.3. Valoarea fiecărui premiu este de 810 Ron, TVA inclus. Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul Concursului este de 4050 Ron.

VI.4 Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

VI.5. Premiile revin numai Participanților desemnați câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

VI.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu, indiferent de numărul de comentarii valabil înscrise la postarea care anunță desfășurarea Concursului.

 

Secțiunea VII. Publicarea câștigătorilor. Validarea câștigătorilor. Intrarea în posesia premiilor

VII.1. Numele conturilor câștigătorilor vor fi publicate de către Organizator pe pagina de Facebook Blumfest Cluj,  printr-un update la postarea de concurs în data de 13.06.2022, la ora 16.00. Numele complet, telefonul și adresa de livrare a premiilor vor fi transmise de către câștigători prin intermediul unui mesaj privat transmis către pagina de Facebook Blumfest Cluj în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea numelor conturilor câștigătorilor.

VII.2. În cazul în care datele solicitate nu sunt comunicate în termenul anterior menționat, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai acorda premiile.

VII.3. Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • Participantul îndeplinește condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii IV de mai sus;

 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii V de mai sus;

 • au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea V de mai sus;

 • datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Facebook Blumfest Cluj, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea câștigătorilor.

VII.4. Premiul va fi transmis pe email, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Facebook Blumfest Cluj.

VII.5. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

VII.6. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate, în cazul în care valoarea acestora depășește suma de 600 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legătură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

VII.7. Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat față de câștigător de orice obligație născută în temeiul prezentului Regulament.

VII.8. Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

 

Secțiunea VIII. Protecția datelor cu caracter personal

VIII.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”) pe toată Durata Concursului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

VIII.2. Datele personale colectate, respectiv numele contului Facebook cu care se face înscrierea în Concurs, numele și prenumele castigatorului, telefonul și adresa câștigătorului vor fi colectate și folosite în scopul arătat la Secțiunea II din acest Regulament, respectiv înscrierea Participanților la Concurs și acordarea premiilor. Participarea dumneavoastră Concurs este voluntară și are ca temei legal participarea dumneavoastra la Concurs si postarea unui comentariu. În consecință, în situația în care nu doriți să ne furnizați datele necesare în vederea validării dumneavoastră drept câștigătorilor, Organizatorul se află în imposibilitatea acordării premiului.

VIII.3. Nu vom publica pe site-ul nostru date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului, cu excepția numelui contului și a premiului câștigat.

VIII.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreaga durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.

VIII.5. Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societatea DPD Dynamic Parcel Distribution S.A., care va asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

VIII.6. NATUR ART SRL., în calitate de Organizator și utilizator al serviciilor online, nu colectează și nu obține informații referitoare la conținutul datelor publicate pe Facebook și la utilizarea acestora de către Facebook. Prin înscrierea in Concurs, datele dumneavoastră personale pot fi utilizate de Facebook. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Facebook la adresa https://www.facebook.com/policy

VIII.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;

 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;

 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;

 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);

 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

VIII.8. Pentru exercitarea acestor drepturi Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către NATUR ART SRL, o societate organizată conform legilor din Romania, cu sediul social in România, Str. Iuliu Maniu 28, Ap.7, Cluj-Napoca, sau la adresa de email: office@blumfest.ro

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

 

Secțiunea IX. Litigii

IX.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

Secțiunea X. Diverse

IX.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra Premiilor.

IX.3. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina câștigătorilor.

IX.4. În cazul în care Organizatorul constată ca un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câștigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câștigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

 

ORGANIZATOR,

NATUR ART SRL

Reprezentată prin CRĂCIUN OVIDIU MIHAI - Administrator

bottom of page